Skip to main content
Özel Üretim Parçalar

U-Bolt

U-V-Kare (U-bolt, V-bolt, veya kare bolt)

U-V-Kare (U-bolt, V-bolt, veya kare bolt) cıvatalar, farklı şekil ve özelliklere sahip yapısal elemanlardır ve geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Otomotiv endüstrisinden denizcilik, inşaat, elektrik direkleri, su ve atık su tesisleri, telekomünikasyon, yeşil enerji, savunma sanayi, tarım makineleri, ahşap işleri, ağaççılık ve daha fazla sektörde kullanılırlar. Her tür U-V-Kare bolt, belirli bir uygulama gereksinimini karşılamak ve güvenli montajı sağlamak için tasarlanır. Bu yapısal elemanlar, parçaların bir arada tutulmasını, monte edilmesini ve dayanıklılığını arttırmayı amaçlar.

2.5 Özel Üretim Parçalar

Raylı sistemler alt ve üst ekipmanları; ray bağlantı elemanları, lenteler ve braketler.