Skip to main content
Geniş Ürün Yelpazesi

ANKRAJLAR

Bağla, güçlendir ve destekle!

Bir yapıyı temel zemine veya diğer yapı elemanlarına bağlamak, güçlendirmek veya desteklemek için kullanılır.

 • İnşaat Temelleri:
  • Yüksek binalar, köprüler ve diğer büyük yapılar için temel ankrajları kullanılır. Bu, yapıyı zemine sağlam bir şekilde bağlamak ve deprem, rüzgar veya diğer doğal etkenlere karşı dayanıklılığı artırmak için yapılır.
 • Tüneller ve Madenler:
  • Tünellerin inşası veya maden çalışmaları sırasında, güvenlik ve stabiliteyi artırmak amacıyla ankrajlar kullanılır.
 • Köprüler ve Viyadükler:
  • Yüksekliği ve uzunluğu nedeniyle, köprüler ve viyadükler ankraj sistemleriyle desteklenir. Bu, yapıların dayanıklılığını artırmak ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak için yapılır.
 • Toprak ve Kaya Stabilizasyonu:
  • Ankrajlar, toprak veya kaya zemininde stabilite sağlamak için kullanılır. Özellikle yamaç stabilizasyonu veya kaya düşmesi riski olan bölgelerde bu teknoloji yaygın olarak kullanılır.
 • Deniz Yapıları:
  • Limanlar, mendirekler ve diğer deniz yapıları ankrajlar kullanarak yapısal dayanıklılıklarını artırabilirler. Bu yapılar, deniz koşullarına karşı daha dayanıklı hale getirilir.
 • Yapısal Onarım ve Güçlendirme:
  • Mevcut binaların veya köprülerin güçlendirilmesi veya onarılması için ankrajlar kullanılabilir. Bu, deprem hasarının düzeltilmesi veya yaşlanan yapıların dayanıklılığının artırılması amacıyla yapılır.